Phần mềm quản lý tờ khai xuất nhập khẩu (VNACCS)

 
Phần mềm quản lý tờ khai xuất nhập khẩu (VNACCS)

11 chỉ tiêu không được chỉnh sửa tờ khai trong VNACCS

 1. Chỉ tiêu nhập liệu chung
 2. Số tờ khai
 3. Mã loại hình

================================================================

11 chỉ tiêu không được chỉnh sửa tờ khai trong VNACCS

 1. Chỉ tiêu nhập liệu chung
 2. Số tờ khai
 3. Mã loại hình
 4. Mã phân loại hàng hóa
 5. Mã hiệu phương thức vận chuyển
 6. Cơ quan hải quan
 7. Ngày khai báo (dự kiến)
 8. Mã người nhập khẩu
 9. Tên người nhập khẩu
 10. Mã đại lý HQ
 11. Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kién

=======================================================

Giới thiệu  phần mềm quản lý tờ khai hàng hoá xuất nhập  khẩu CDS
(Customs Declaration System)

 


CÁC CHỨC NĂNG CHUNG.
 

Phần mềm CDS  Live cung cấp các chức năng chung sau đây phục vụ cho việc thực hiện các nghiệp vụ lập tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu:

- Danh sách dữ liệu chuẩn: phần mềm cung cấp sẵn các dữ liệu theo chuẩn quy định của Hải quan như: danh mục các mã cơ quan Hải quan, mã quốc gia, tiền tệ, danh mục mã cửa khẩu, danh mục mã  mặt hàng gia công, điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán, phương thức vận tải,

- Người dùng sẽ lập các bảng danh mục dùng riêng của mình để phục vụ cho việc lập tờ khai như: danh mục mã hàng nhập khẩu, danh mục mã hàng xuất khẩu, danh mục đối tác.

- Chức năng lập tờ khai nhập khẩu/ xuất khẩu, tờ khai GATT: giao diện tờ khai được thiết kế đẹp, thân thiện và rõ ràng, giúp cho người dùng phần mềm dù chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn có thể sử dụng được dễ dàng. Người dùng chỉ cần nhập một số thông tin cơ bản như người xuất nhập khẩu, thông tin đi/ đến, vận đơn của lô hàng, tỉ giá thanh toán, phương thức thanh toán, giao hàng, danh mục hàng cùng số lượng và đơn giá là có thể hoàn tất được tờ khai.  CDS sẽ thay người dùng thực hiện các phần việc phức tạp còn lại như tính thuế nhập khẩu, phân bố dữ liệu để kết xuất in ra các ấn chỉ tờ khai, phụ lục tờ khai.

Đối với hàng xuất dệt may đi Mỹ, phần mềm cung cấp chức năng khai báo các thông số theo HTS, CAT, MID theo quy định của Hải quan Mỹ.

- In ấn các báo biểu trên ấn chỉ Hải quan và theo mẫu Hải quan ban quy định.

và nhiều chức năng khác để hỗ trợ sử dụng cũng như nghiệp vụ.

   Liên hệ để dùng thử miễn phí:

1. Điện thoại hỗ trợ: - Mr Nam - 0989 344 338/0902 159 338

                              - Mr Đại  -  098 777 9493

                               - Mr Hoàn:  0917 102 688

2. Chat Skype: hotrovnsoft  - tuvandichvuvnsoft