Dịch vụ nộp qua mạng cho doanh nghiệp.

 
Dịch vụ nộp qua mạng cho doanh nghiệp.

Kê khai thuế - Đăng ký đấu thầu quốc gia – Công bố An toàn thực phẩm  

 

 


Kính gửi quý khách hàng.

  Hiện nay một số dịch vụ công dành cho doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp,để thuận lợi cho doanh nghiệp không tốn quá nhiều thời gian tìm hiểu về quy trình và hình thức sử dụng.

VNSoft gửi tới quý doanh nghiệp các dịch vụ đăng ký hộ:

1.      Khai thuế và nộp thuế

2.      Khai báo hải quan.

3.      Khai báo bảo hiểm xã hội.

4.      Khai thông tin đấu thầu quốc gia.

5.      Khai công bố an toàn thực phẩm.